Menu
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte mandatet for abortutvalget onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Kjerkol: Utvalg skal utrede muligheten for utvidet grense for selvbestemt abort

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kaller det «historisk» når et utvalg nå skal vurdere om grensen for selvbestemt abort skal utvides.

Av NTB | 01.06.2022 09:16:03

Sosiale forhold: I Hurdalsplattformen lovte regjeringen å sette ned et utvalg for å vurdere abort-spørsmålet. Nå er utvalgslederen og mandatet på plass, mens resten av utvalget lar vente på seg.

Helseministeren sier hun håper utvalgets arbeid vil føre til en opplyst debatt.

– Jeg mener at så viktige spørsmål ikke kan være gjenstand for politisk hestehandel, sier Kjerkol.

Utvalget får følgende hovedoppdrag:

* Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

* Det skal også innhente kunnskap om hvilken rådgivning, veiledning og oppfølging kvinner får.

* Det skal vurdere organisering av tilbudet.

* Og det skal sammenligne praksis med andre nordiske land.

Kjerkol sier utvalget står fritt til å komme med egne anbefalinger. Men hun viser til at det i dag er selvbestemt abort til uke 12, og mellom uke 12 og 18 tas beslutning i nemnd.

– Det er en grense for utvidelse i tråd med det, sier hun.

Saken har vakt hodebry ettersom det er et tema som splitter internt i regjeringen. Mens Ap ønsker utvidelse, vil Senterpartiet at dagens grense skal videreføres. Helsepolitisk talsmann Hans Inge Myrvold (Sp) varslet at denne hovedlinjen vil ligge fast.

– Abortlovgivningen er for viktig for å være gjenstand for politisk spill, sier han.

Men partiets primærstandpunkt er at dagens lovgivning – med grense på 12 uker – må ligge til grunn, understreket han.

På spørsmål fra Dagbladet om det betyr at det i realiteten ikke spiller noen rolle hva utvalget kommer fram til, fordi partiet allerede har bestemt seg, svarer han:

– Jeg representerer helsepolitikken her. Jeg opplever at dette er et så tungtveiende spørsmål at vi fristiller våre medlemmer i Stortinget, så vil de gjøre sine respektive beslutninger. Men vi er opptatt av å få et godt kunnskapsgrunnlag. ¨

Helseministeren lover at det kommer på plass innen kort tid, men antydet ikke noe nærmere.

Departementet inviterte i vinter til innspill om hvem som skal sitte i utvalget. Det har kommet mange henvendelser fra mange hold om organisasjoner som ønsker seg representert.

– Det kommer ikke i statsråd på fredag, men i løpet av kort tid. Det var mange innspill, sier Kjerkol.

Arbeiderpartiet har gått inn for å avvikle nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker. Det står ikke spesifisert i mandatet om utvalget skal se på utvidelse til uke 18 eller om det også skal vurdere andre avgrensninger.

Myrvold understreket under pressekonferansen at det er viktig å innhente kunnskap. Han gir også ønske om at det skal frambringe en konstruktiv debatt. Senterpartiet har i fristilt sine stortingsrepresentanter til å stemme etter overbevisning når saken kommer opp for Stortinget.

Kari Sønderland, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, skal lede utvalget. Resten av utvalget er ikke klart.

Flere nyheter: