Menu
Terje Halleland FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Kjemper for reduserte avgifter på drivstoff

Terje Halleland i FrP fra Ølensvåg sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Nå jobber han og stortingsgruppa hardt for å få redusert drivstoffavgiftene.

Av Egil M Solberg | 16.03.2022 20:06:33

Drivstoffpriser: Listhaug beskylder regjeringen for handlingslammelse i møte med høye drivstoffpriser.

FRP-leder Sylvi Listhaug mener regjeringen ikke gjør nok for å bøte på de høye drivstoffprisene. Regjeringen svarer at de vurderer ulike grep.

Stortingsrepresentant Terje Halleland fra Ølensvåg sitter i energi- og miljøkomiteen på stortinget og kan bekrefte at avgifter på drivstoff er høyt på agendaen denne uken.

– Vi har hat høye strømpriser over lengre tid og nå stiger også drivstoffprisene dramatisk. Da må noe gjøres for å redusere belastingen for både privathusholdninger og næringsliv, sier Halleland.

Han er kritisk til at regjeringen så langt har vært motvillige til å gjøre tiltak.

– Vi ser at de økende energiprisene også medfører prisstigning på mat og andre varer i samfunnet. Da må avgiftene raskt reduseres for dempe prisveksten, tordner Halleland.

Hør innslaget fra vår podcast

Flere nyheter: