Menu
Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, ber regjeringen styrke det psykiske helsetilbudet i gjenåpningsfasen etter pandemien. Foto: Heiko Junge / NTB

Advarer mot pandemiens ettervirkninger

Tre av fem unge voksne forteller om økt ensomhet. Kirkens Bymisjon ber regjeringen styrke det psykiske helsetilbudet i gjenåpningsfasen etter pandemien.

Av NTB | 13.04.2021 08:19:12

Politikk: I en undersøkelse som Kantar har gjort for Kirkens Bymisjon, svarer 87 prosent at de mener smitteverntiltakene under pandemien har ført til at utsatte grupper i samfunnet har hatt det vanskeligere.

60 prosent av unge voksne forteller om økt ensomhet.

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal mener ensomheten som rapporteres, kan føre til alvorlig senskade blant unge mennesker.

– Når så mange unge rapporterer om økt ensomhet, er det i et utviklingspsykologisk perspektiv alvorlig. En generasjon unge voksne har i en lengre periode av livet sitt stått utenfor fellesskap som er viktig for tilhørighet og avgjørende for identitet og utvikling, sier Hvambsal.

– Vi trenger en kraftig styrking av eksisterende kommunale og ideelle lavterskel psykisk helsetilbud for unge voksne. Tilbudene som finnes, er gode, men de mangler kapasitet, sier Hvambsal.

Flere nyheter: