Menu
Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kartlegger helseplager blant oljearbeidere

De som jobbet på de første oljeriggene i Nordsjøen på 70- og 80-tallet ble utsatt for en cocktail av kjemikalier, mener eksperter.

Av Egil M Solberg | 27.01.2021 14:21:46

Helse: Nå skal Kreftregisteret forske på kreft blant oljearbeiderne, men også kartlegge andre helseplager de har fått, melder NRK.

– I pionertiden for norsk oljeutvinning på 70- og 80-tallet var det nok ikke så mye oppmerksomhet rettet mot kjemikalieeksponering, sier fagsjef for HMS i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, Aud Nistov til NRK.

Første skritt er å få oversikt over så mange som mulig som har jobbet i Nordsjøen over disse årene. Det kan dreie seg om rundt 50.000 mennesker.

Helseplager som er kjent hos oljearbeiderne:

* Kreft
* Utmattelse
* Nevrologiske skader
* Astma/allergi
* Overfølsomhet
* Depresjon
* Dårlig hukommelse
* Smerter i kroppen
* Søvnproblemer
* Hudplager

Flere nyheter: