Menu
FOTO: Privat / USGR

Karmsundet infisert med havnespy

Sjøpungen Didemnum vexillum, også kalt «havnespy» er funnet i Karmsundet i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 29.09.2021 20:44:53

Havnespy: Dette er en fremmed invaderende marin art i Haugesund og Karmsundet.

Den kan gro på det aller meste og fortrenger de naturlige artene. Slik kan den føre til store biologiske og økonomiske konsekvenser.

Den klarer ikke å spre seg så langt på egen hånd, vi har derfor en mulighet til å begrense videre spredning dersom vi tar noen forhåndsregler, opplyser Haugesund kommune.

De viser nå til følgende tiltak:

* innenfor markert område i kart henstiller vi på det sterkeste at
det ikke fiskes med teiner, ruser eller garn
* fortøyninger i disse områdene må ikke flyttes ut
* båter i disse områdene må undersøkes for begroing før de tas
i bruk

Hva kan du gjøre?

* Alle kan være med å hindre spredning!
* Vær oppmerksom dersom du planlegger å flytte båter, utstyr
eller annet som har stått i sjøen over en periode
* Når du rengjør utstyr skal ikke havnespy tilbake til sjøen, men
må legges på land for å tørke og dø

Kommunen har nå dialog med profesjonelle aktører om videre kartlegging og
overvåkning av havnespy, og iverksetting av tiltak.

Flere nyheter: