Menu
FOTO: FrP

Karmsund havn får grensekontroll

Mattilsynet oppretter nå Veterinær grensekontroll i Karmsund havn.

Av Egil M Solberg | 19.02.2020 14:15:54

Karmsund havn: Det Landbruksdepartementet som nå har gitt Karmsund Havn tillatelse til å opprette en veterinær grensekontrollstasjon på Husøy på Karmøy.

Stasjonen skal kontrollere mat og produkter av animalsk opprinnelse som skal importeres til EU.

En slik grensekontroll vil bety at mange varer vil kunne importeres til landet via Karmsund havn.

Mattilsynet skal stå for driften med sine egne veterinærer.

– En grensekontrollstasjon er en godkjent kontrollstasjon innenfor EØS som skal utføre veterinærkontroll av produkter fra tredjeland. Varer som importeres til Europa fra tredjepartsland må i en del tilfeller kontrolleres av en veterinærgrensekontrollstasjon, forklarer havnedirektør Tore Gautesen.

I dag finnes ingen grensekontrollstasjoner mellom Egersund og Måløy. Tore Gautesen fremholder at den nye veterinærgrensekontrollstasjonen får stor betydning for næringslivet.

– På sikt ønsker vi å ha alle kategorier innenfor grensekontroll på Husøy, på linje med i Oslo Havn. Detter er en del av det målrettede arbeidet vårt med å flytte last fra vei til sjø, føyer han til.

Karmsund Havn tar sikte på åpning av stasjonen i begynnelsen av 2021.

– For næringslivet på Vestlandet vil dette bety lavere transportkostnader og bedre konkurransekraft, sier stortingsrepresentant Terje Halleland FrP.

Det ble først vurdert for kostbart å opprette en slik grensekontroll i havna, men etter at rogalandsbenken med Terje Halleland (FrP) og Olaug Bollestad (KrF) fikk løftet saken til regjeringen, ble vedtaket positivt for havna.

– Dette har mange positive ringvirkninger for regionen vil få utvidet betydning når Rogfast står klart, sier Halleland som også peker på klimaeffekten av prosjektet.

– Det er store besparelser på redusert behov for godstransport over fjellet og dette gir en positiv klimaeffekt, sier Halleland.

Soundcloud Blogg

Flere nyheter: