Menu
Arkivbilde: E. Solberg / Radio Haugaland

Karmsund bro kan være farlig

Karmøy kommune har i et brev til Statens vegvesen uttrykt bekymring for sikkerheten til fotgjengere og syklister som skal over Karmsund bro.

Av Egil M Solberg | 25.08.2021 10:00:50

Trafikk: I brevet fremkommer det at knappe 70 cm er avsatt til kant mellom kjørende og rekkverket, og ingen sikring mellom vegbane og kant der fotgjengere og syklister oppholder seg, melder Haugesunds avis.

«Selv om syklister blir anmodet om å leie sykkelen, oppleves det fremdeles som farlig å gå med sykkel. Mange velger å sykle over brua. Situasjonen oppleves utfordrende og farlig, og vi er bekymret for når alvorlige ulykker kan oppstå», skriver saksbehandler Hilde Pettersen (rådgiver samferdsel og sykkel) i brevet.

Hun ber ifølge avisa om at arbeidet med en kommunedelplan gis prioritet, og hun ber om strakstiltak.

Flere nyheter: