Menu
FOTO: Toshiba

Karmøy skal sponse varmepumper

Karmøy kommunen skal vurdere å gi økonomisk støtte til innbyggere som vil kjøp seg varmepumpe for å spare strøm.

Av Egil M Solberg | 25.11.2022 12:24:20

Strømsparing: Posisjonspartene og SV har lagt frem sitt budsjett i formannskapet. I tillegg har de fremmet forslag om støtte til kjøp av varmepumper.

Forslaget ligger inne som tilskudd i driftsbudsjettet, skriver Haugesunds avis.

Det er satt av ti millioner kroner til ordningen som vil gjelde for personer/familier med vedvarende lav inntekt.

Kriteriene for tildeling av midler er under utarbeidelse, skriver avisa.

Flere nyheter: