Menu
Chief Operating Officer i Geminor, Ralf Schöpwinkel. FOTO: Geminor / pressemelding

Karmøy-selskap størst på avfallsbrensel i England

Geminor som har sitt hovedkontor på Karmøy er nå markedsleder på avfallsbrensel i England.

Av Egil M Solberg | 13.02.2020 10:07:31

Næringsliv: En rapport basert på ferske data fra UK Environment Agency viser at Geminor var den største eksportøren av avfallsbrensel fra England i 2019.

Totalt sett faller eksporten av SRF og RDF til Europa og Norge for andre året på rad.

Rapporten fra UK Environment Agency viser at det i fjor ble eksportert 2,71 millioner tonn «Refuse Derived Fuel» (RDF) og «Solid Recovered Fuel» (SRF) fra England til EU og de nordiske landene.

Dette er en nedgang på 13,4 prosent fra de 3,09 millioner tonnene som ble eksportert i 2018.

Det karmøybaserte gjenvinningsselskapet Geminor topper listen over eksportører med totalt 311 907 tonn – eller 11,5 prosent av den totale eksporten fra England.

Utfordrende marked

Chief Operating Officer i Geminor, Ralf Schopwinkel, er fornøyd med at Geminor for andre året på rad opprettholder sin posisjon som den største eksportøren av RDF og SRF fra England.

– England utgjør det største eksportmarkedet for avfallsbrensel i Europa, men 2019 var et utfordrende marked for engelsk eksport. Dette har flere årsaker, men det viktigste er utfordringer knyttet til Brexit, de midlertidige importbegrensningene i Nederland, samt en økning i Storbritannias nasjonale behov for avfallsbrensel.

– Vi forventer at disse forholdene vil fortsette inn i 2020, der nederlandsk og svensk beskatning vil påvirke avfallsstrømmen fra Storbritannia, sier Schopwinkel.

Norge importerer mindre

Ifølge data fra UK Environment Agency er Nederland fremdeles den desidert største importøren av engelsk avfallsbrensel i 2019, med 1,16 millioner tonn og 43 prosent markedsandel.

Likevel er dette en nedgang på ca. 11 prosent sammenlignet med 2018.

Sverige er den nest største mottakeren med 559 000 tonn, etterfulgt av Tyskland (397 000 tonn) og Danmark (141 000 tonn).

Norge faller til en 5. plass med 140 000 tonn, ned med 29 prosent sammenlignet med 2018.

– For øyeblikket er det viktig å følge med på endringer i nasjonale markeder. Vi opprettholder forsyningene ved å bytte fra for eksempel britiske avfallsprodusenter til tyske produsenter når dette er nødvendig.

– Et stadig mer komplekst marked krever mer tilpasningsdyktige markedsaktører, avslutter Schopwinkel.

Fakta

Geminor ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for energigjenvinning av ulike typer avfall som refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), farlig avfall og avfallstrevirke samt gjenvinning av papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det Europeiske markedet.

Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og sysselsetter totalt 63 fagpersoner.

Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg.

Geminor har en årlig omsetning på ca. 118 millioner euro.

KILDE: Geminor / pressemelding

Flere nyheter: