Menu
Helge Thorheim i Karmøylista har kjempet lenge for å få til en strømstøtte for næringslivet og brukte mye tid på talerstolen mandag. ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

Karmøy med strømstøttefond til næringslivet

Etter en lang debatt i kommunestyret mandag ble representantene enige om å etablere et strømstøttefond for næringslivet.

Av Egil M Solberg | 28.11.2022 21:59:07

Strømstøtte: Nå må kommunen be om en ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft for å hente penger til strømstøtte.

Det skal nå opprettes et fond for næringsstøtte på 10 millioner kroner. Kommunedirektøren skal nå lage et opplegg for tildeling av midler.

Kommunen skal stille krav om et utbytte på 110 millioner NOK i tillegg til allerede vedtatte utbytter.

Helge Thorheim (KL) var påpekte at det er på tide at det blir gitt hjelp til næringslivet. Det var han som foreslo å opprette et strømfond og sette inn ti millioner som et strakstiltak.

Intervju med Thorheim om saken den 28. oktober:

Flere nyheter: