Menu
Foto: Jil Yngland / NTB

Kapasitet et problemer etter smitteøkning

Åtte pasienter er innlagt med covid-19 per i dag, alle på Haugesund sjukehus. 2 av disse får intensivbehandling.

Av Egil M Solberg | 12.11.2021 14:01:47

Koronapandemi: Som tidligere i uken, er det stort press på mange avdelinger ved Haugesund sykehus etter utbruddet av covid-19 i distriktet.

Sykehuset opplever også høyt sykefravær av samme grunn.

Ti utskrivningsklare pasienter som kommunene ikke klarer å ta imot gir ekstra
utfordringer for totalkapasiteten.

Pågangen av pasienter gjennom akuttmottaket er for tida jevnt stor. Sykehuset har totalt 30 pasienter inne med smitte som innebærer ekstra rutiner. I tillegg til covid-19 er det snakk om RS-virus.

I tillegg er det generelt fullt belegg, og enkelte avdelinger er overfylte.

Det blir også vurdert å flytte pasienter fra kirurgisk avdeling i Haugesund over til Stord sjukehus for behandling.

Fra og med neste uke kommer Helse Fonna til å gjenoppta de daglige oppdateringene på covid-19-status på helse-fonna.no.

Flere nyheter: