Menu
Stortinget, her avbildet i desember. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kan ikke stå på valgliste uten samtykke

Stortinget har denne uken endre Grunnloven slik at det er mulig å slippe å stå på en valgliste man ikke ønsker å stå på. Dette var også et tema under lokalvalget på Haugalandet.

Av Egil M Solberg | 10.01.2020 13:59:50

Grunnloven: I Grunnloven har det tidligere ikke vært noe vilkår at en person må samtykke for at vedkommende skal kunne bli ført opp som kandidat på et listeforslag.

Dette har resultert i at personer mot sin vilje har blitt ført opp på en liste som de ikke sympatiserer med.

En av få fritaksgrunner har vært å melde seg inn i et annet politisk parti enn det partiet som har fremmet listeforslaget.

– Dette var en sak for flere partier i Karmøy ved lokalvalget. For vår del gikk vi en runde med alle og bruker nå et samtykkeskjema før personer føres opp på valglister, opplyser Helge Thorheim i Karmøylista til Radio Haugaland.

Dette har blitt kritisert av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (OSSE/ODHIR).

De har anbefalt at reglene om ombudsplikten endres slik at disse blir i bedre samsvar med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Grunnlovsforslaget om å endre § 63 slik at det holder å avgi skriftlig erklæring for å slippe å stå på en valgliste, ble bifalt.

(Stortinget)

Flere nyheter: