Menu
Foto: Statens vegvesen / NTB

Kamp om brøyte-kontrakt

Tre entreprenører kjemper nå om kontrakten for brøyting på E134, E39, riksveg 5 og riksveg 13 i Haugalands-området de neste årene.

Av Egil M Solberg | 14.04.2021 15:04:49

Trafikk: Tre entreprenører er med i konkurransen om å drifte riksvegene i Haugesund og omegn. Mesta leverte det laveste tilbudet.

Tilbyder Tilbudssum (ekskl. mva.)
Mesta 386.895.770,00
Risa AS 389.427.740,00
Presis Vegdrift 406.451.737,36

– Vi er godt fornøyd med deltakelsen i konkurransen. Det er store og seriøse aktører som er interesserte i dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og så tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren snarest mulig, sier prosjektleder Rolf Anders Tønder Svensson i Statens vegvesen.

Kontrakt i åtte år

Oppstart av kontrakten er 1. september, og kontrakten gjeld i fem år, frem til høsten 2026. Viss partene er enige, er det mulig å forlenge kontrakten med opptil tre år.

Denne nye, store driftskontrakten erstatter tre tidligere kontrakter, og omfatter både E134, E39 og riksveg 13.

Kommunene som er dekket av kontrakten er Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sveio, Stord, Fitjar, Vindafjord, Etne og Ullensvang.

Det er i de to sistnevnte at vi finn høyfjellsstrekninger. Grensen for høyfjell går ved Vintertun på E134.

Tandembrøyting

I tillegg til tradisjonelle driftsoppgaver vil entreprenøren i Haugesunds-området få ansvaret for å videreføre tandembrøyting i vinterdriften på E34 og E39, noe Haugesunds-kontrakten var først ute i landet med.

– Dette fungerer slik at to kjøretøy brøyter sammen. De legger seg etter hverandre slik at de dekker hver sin ytterkant av kjørebanen. Takket være dette gjør vi oss ferdige med brøytingen i en kjøreretning i én operasjon, sier Svensson.

I kontraktsområdet er det totalt 516 kilometer riksveg og 92 kilometer gangveg, og i alt 70 tunneler. Dette omfatter både høyfjellstunneler og den undersjøiske Bømlafjordtunnelen.

Miljøkrav

Alle veikontrakter som Statens vegvesen lyser ut i år inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

I denne kontrakten krever Statens vegvesen – for deler av bilparken – lavutslipps-kjøretøy som tilfredsstiller de strengeste nye kravene. Målet er at utslipp fra Vegvesenet sine virksomheter skal halveres innen 2030.

Flere nyheter: