Menu
Vinteren i fjor var ekstra kald. Det bidro til økt energibruk. Bruken av ved i husholdningene økte med 11 prosent. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kaldere vær og økonomisk vekst bidro til økt energibruk i fjor

Energibruken steg i fjor med nær 4 prosent til tross for rekordhøye energipriser. Kaldere vær og økonomisk vekst etter gjenåpning av samfunnet bidro til økningen.

Av NTB | 14.06.2022 08:46:02

Økonomi og næringsliv: Energibruken endte på rundt 223,4 TWh i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er 0,7 TWh mer enn forrige forbruksrekord som var i 2010, da det også var et år med lavere temperaturer enn normalt.

I fjor var vinteren 0,7 grader lavere i snitt enn klimanormalen, påpeker seniorrådgiver Malin Bjelvert i SSB. Den ekstra kalde vinteren bidro til at man brukte mer energi.

Energiforbruket fordelte seg med rundt 35 prosent til industrien, 24 prosent til transport, og de resterende 41 prosentene til tjenesteytende næringer, husholdninger og jordbruk/fiske.

Strøm står for vel halvparten av energibruken i Norge og det utgjorde ca. 120 TWh i 2021, noe som er cirka 3 prosent mer enn året før. For industrien steg det totale energiforbruket med 5,6 prosent fra året før, og det var særlig strømforbruket som steg.

For tjenesteytende næringer og husholdninger steg energibruken med 3,8 prosent, hvor særlig økt bruk av fjernvarme bidro sterkt. Forbruket av ved som fyring i hjemmene steg med 11 prosent fra året før, som en følge av både den kalde vinteren og de høye strømprisene.

(©NTB)

Flere nyheter: