Menu
Erik Møse i Høyesterett i desember 2010 i forbindelse med en domsavsigelse i en krigsforbrytersak fra det tidligere Jugoslavia. Arkivfoto: Aleksander Andersen / NTB

Jurist Erik Møse skal lede uavhengig Ukraina-granskning

FN har utpekt tre eksperter til å granske mulige menneskerettsbrudd i Ukraina etter den russiske invasjonen. Utvalget ledes av den norske juristen Erik Møse.

Av NTB | 30.03.2022 12:34:30

Kriminalitet og rettsvesen: Møse har et langvarig engasjement for menneskerettigheter.

Han ledet Den internasjonale straffedomstolen for Rwanda fra 2003 til 2007, og få år senere, i 2011, ble han dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

71-åringen er også tidligere høyesterettsdommer.

De to andre utvalgsmedlemmene er Jasminka Dzumhur, som er menneskerettskommissær i Bosnia, og Pablo de Greiff fra Colombia, en statsviter som har spesialisert seg i juridiske emner, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det var FNs menneskerettsråd som besluttet å nedsette utvalget tidligere i mars.

Granskningsutvalgets mandat varer i ett år. Oppgaven er å etablere fakta, omstendigheter og grunnleggende årsaker til ethvert brudd på menneskerettigheter, folkeretten og andre overgrep i Ukraina som kan føre til internasjonale rettsprosesser, ifølge en uttalelse fra FN onsdag. Det omfatter også mulige krigsforbrytelser.

– Menneskerettigheter er en meningsfull del av jussen. I bunnen ligger ønsket om økt vern for individet mot overgrep og på lengre sikt en bedre verden. Konvensjonene pålegger statene et ansvar for å respektere og sikre den enkeltes rettigheter, samtidig som andres rettigheter må tas i betraktning, har Møse tidligere uttalt til domstol.no.

NTB har forsøkt å få en kommentar fra Møse, men foreløpig uten hell.

Flere nyheter: