Menu
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Juletilbud trakk ned prisene

Konsumprisindeksen gikk opp 1,4 prosent fra desember 2018 til samme måned i fjor, ifølge SSB. Priskrig i julen trakk ned prisene.

Av NTB | 10.01.2020 08:39:48

Økonomi og næringsliv: Fra november til desember 2019 gikk konsumprisindeksen ned 0,3 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer bidro mest til nedgangen, som viste et prisfall på 1,9 prosent.

– Nedgangen i matvareprisene skyldes i stor grad typiske juletilbud og er av omtrent tilsvarende størrelsesorden som desember måned de siste årene, sier førstekonsulent Gunnar Larsson i SSB.

Foruten september 2019 er dette den laveste tolvmånedersendringen for elektrisitet og nettleie siden 2015.

– Til sammenligning viste tolvmånedersendringen i desember 2018 en oppgang på 29,8 prosent, sier Larsson.

Det er lavere enn ventet og for første gang siden oktober 2018 er kjerneinflasjonen under inflasjonsmålet. Den er dessuten noe under Norges Banks forventninger, påpeker analytiker Dane Cekov i Nordea.

I desember besluttet Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Cekov mener det derfor er for tidlig å trekke noen bastante konklusjoner.

– Men dagens inflasjonstall burde ikke påvirke bankens renteutsikter betydelig. Dette er i tråd med vårt syn om at Norges Bank vil fortsette å holde renten på samme nivå i overskuelig framtid, sier han.

Prisene på elektrisitet og nettleie gikk ned 10,1 prosent de siste tolv månedene, noe som medvirket til å dempe tolvmånedersveksten i KPI.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg med 1,8 prosent fra desember 2018 til samme måned i fjor. Fra november til desember 2019 var nedgangen 0,2 prosentpoeng.

(©NTB)

Flere nyheter: