Menu

Jordmorstilling til Tysvær

Regjeringen gir Tysvær kommune i underkant av 800.000 kroner øremerket en ny jordmorstilling.

Av Egil M Solberg | 15.05.2019 07:25:44

Jordmortjenesten: Tysvær får nå en stilling, mens Haugesund får en halv ny stilling til jordmortjenesten.

I Rogaland er i alt 4,7 millioner øremerket jordmødre. Det gir seks nye jordmorårsverk i fylket totalt.

– Dette er et viktig signal og jeg er svært glad for å kunne bringe denne nyheten i dag, sier Høyre-politiker Sveinung Stensland til Tysvær Bygdeblad.

Antall jordmorårsverk har økt fra 279 til 464 årsverk fra 2013 – 2018 her i landet, noe som er en økning på 66 %, skriver avisa.

Flere nyheter: