Menu
Den tidligere fotballstjernen John Carew (43) er i Oslo tingrett dømt til 14 måneders fengsel for grovt uaktsomt skattesvik. Bildet er tatt i forbindelse med at Flod og Carew i 2018 krevde erstatning etter at et bygårdssalg ble avbrutt. Foto: Terje Pedersen / NTB

John Carew dømt til ett år og to måneders fengsel for skattesvik

Den tidligere fotballstjernen John Carew (43) er i Oslo tingrett dømt til 14 måneders ubetinget fengsel for grovt uaktsomt skattesvik.

Av NTB | 16.11.2022 10:21:53

Kriminalitet og rettsvesen: Økokrim ba om at Carew skulle dømmes til to års fengsel og en bot på 540.000 kroner, men retten fant flere formildende omstendigheter og kuttet påstanden med 10 måneder. Oslo tingrett var enig med Økokrim om størrelsen på boten, og Carew må dermed ut med 540.000 kroner i tillegg til den ubetingede fengselsdommen.

Økokrim mener den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år. I disse årene var Carew formelt bosatt i Storbritannia, men oppholdt seg så mye i Norge at det utløste skatteplikt.

43-åringen er dømt for å ha unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på om lag 12,8 millioner kroner og formue på 307 millioner kroner. Retten slår fast at Carew var skattepliktig til Norge for all sin inntekt og formue i tiltaleperioden.

Carew ga en uforbeholden tilståelse da saken ble behandlet i retten, noe som bidro til strafferabatten.

– Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, sier Reiss-Andersen.

Hun mener Økokrim har overreagert i denne saken.

Hun berører ikke spørsmålet om anke direkte, men sier de vil lese begrunnelsen for straffeutmålingen nøye. Hun opplyser at videre at John Carew selv ikke vil være tilgjengelig for kommentarer i saken nå.

Også Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for anke.

– Dette er en alvorlig sak fordi det dreier seg om skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp. Økokrim vil nå lese dommen grundig for å vurdere om det er grunnlag for å anke, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.

På spørsmål om hva Flod tenker om sin egen rolle, svarer han:

– Jeg vet ikke hva den feilaktige rådgivningen skulle vært.

– At John ikke har klart å holde greie på hvor mye han har vært i Norge og i England kan ikke jeg gjøre noe med.

Carew ble frifunnet for forsettlig skattesvik og Berit Reiss-Andersen, som forsvarte John Carew, sier dommen viser at Carew er trodd på alle punkter.

– Etter hans uforbeholdne tilståelse burde saken gått som tilståelsessak, noe som også understrekes i dommen, uten all den unødige offentlige ressursbruken saken har påført samfunnet og den offentlige belastningen dette har medført for Carew, sier hun i en pressemelding.

John Carews mangeårige agent, venn og rådgiver Per A. Flod, sier til Dagens Næringsliv at han synes det hele er forferdelig trist og ufortjent. I dommen heter det at overtredelsen ikke bærer noe preg av planlagt skattesvik, men skyldes feilaktig rådgivning kombinert med egen grov uaktsomhet.

Flere nyheter: