Menu
Verftsdirektør Jarle Henriksrud ved Aker Solutions på Stord skal bidra til omstilling de neste årene. FOTO: E. Solberg, Radio Haugaland.

Jobber for omstilling i Aker Solutions

- Nå er det viktig at politikerne fortetter å gi oss en mulighet til omstilling. Det sier verftsdirektør Jarle Henriksrud hos Aker Solutions på Stord.

Av Egil M Solberg | 19.06.2021 23:22:03

Omstilling: En omfattende tiltakspakke ble innført for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien under koronapandemien.

Målrettede, midlertidige endringer i skattesystemet ble innført for at planlagte prosjekter skulle kunne realiseres.

I tillegg ble det innført en grønn omstillingspakke. Den består blant annet av økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart.

– Mister vi vekstkraften i denne næringen, taper vi også mye av drivkraften i omstillingen. Vi må dra med oss investeringene, kapitalen, nettverkene og kunnskapen over i de nye næringene, sa statsminister Erna Solberg da tiltakspakken ble innført.

Stortingsmeldingen «Energi til arbeid»

Regjeringen la fredag 11. juni frem stortingsmeldingen «Energi til arbeid» om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

Meldingen viser hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser.

Veftsdirektør Jarle Henriksrud ved Aker Solutions på Stord, mener det nå er viktig at politikerne fortsetter denne tankegangen.

– Industri og energimelding var positiv for vår del. Så får vi se om dette materialiserer seg slik som de sier, kommenterer Henriksrud i intervju med Radio Haugaland.

Avgjørende at politikerne følger opp

Han mener det er avgjørende at næringen får denne mulighet til omstillingen nå.

– Det vil være krevende å gjøre den omstillingen til fornybar energi, men i utgangspunktet ser ikke den negativ ut, sier han.

Aker Solutions har betydelige ambisjoner innen fornybar.

– Innen 2025 skal en tredel av omsetningen være på fornybar og lavkarbon og innen 2030 skal to tredeler være innenfor disse nye næringene, forklarer han.

Mye vil skje de neste 10 årene

Hvor mange år må til for å lykke med denne omstillingen?

– Det har jeg ikke noe eksakt svar på, men oljeskattepakken som vi nå går inn i, den har en klar profil frem mot 2026. Men jeg vil tro vi må noe lenger frem i tid før vi har en full omstilling til fornybar og lavkarbon, sier han.

Han påpeker også at det kan komme nye teknologiområder i årene fremover.

– Det er kanskje andre områder som vi må se på etter 2030, påpeker han.

Aker solusjons skal være med på å konkurrere om kontraktene på havvind fremover, men det er en stor internasjonal konkurranse på området.

– Vi har vist på Highwind Tampen så langt at vi har gjennomført dette rimelig bra, sier han.

Flere nyheter: