Menu
Foto: Geir Olsen

Jensen sier han har anmeldt flere personer hos Spesialenheten til Riksadvokaten

I fengslingsmøtet sier Eirik Jensen at han har anmeldt flere personer hos Spesialenheten og andre sentrale tjenestemenn for grov uforstand i tjenesten.

Av NTB | 16.07.2020 11:17:50

Kriminalitet og rettsvesen: Fengslingsmøtet åpnet med beskjed om at referatforbudet var opphevet.

Blant de Jensen sier han har anmeldt i Spesialenheten, er leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge, Liv Øyen, og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, som også var aktor i saken mot Jensen.

– Det jeg gjør nå, er at jeg angriper et system. Systemet har en del sentrale aktører som sitter med ansvar. De som sitter med ansvaret, kan ikke etterforske seg selv, sier Jensen.

Han mener at han kan dokumentere en rekke saksbehandlingsfeil, som igjen vil være et argument mot videre fengsling.

– Jeg kommer til å jobbe tett med advokatene mine på dette og mener en fengsling uforholdsmessig begrenser mulighetene til å bygge opp mitt eget forsvar, forklarer Jensen.

Representanter fra Spesialenheten som er til stede i fengslingsmøtet, virker ikke å være kjent med anmeldelsene, men Jensen mener de er levert inn til Riksadvokaten.

Flere nyheter: