Menu
Ekspolitimann Eirik Jensen, her under forklaringen i Borgarting lagmannsrett i november. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jensen-saken går mot slutten – tross koronautfordringer

Koronaviruset har vært nær ved å tvinge fram en utsettelse av saken mot Eirik Jensen, men nå ser det ut til at siste innspurt i saken går som planlagt.

Av NTB | 25.03.2020 15:59:02

Kriminalitet og rettsvesen: Dermed vil det endelige svaret på om Eirik Jensen er skyldig i medvirkning til import av 13,9 tonn hasj og grov korrupsjon trolig komme som planlagt 18. juni. Dommen kan ankes til Høyesterett, men i utgangspunktet kun straffeutmålingen.

Jensen er tidligere dømt til 21 års fengsel i tingretten, og onsdag ba aktoratet om samme straff i Borgarting lagmannsrett, hvor saken behandles for andre gang.

Aktor Guro Glærum Kleppe la i sin prosedyre vekt på at Jensen brukte sin stilling som høyt betrodd politileder til å hjelpe Gjermund Cappelen, som var storimportør av hasj.

– Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende enn at en person i posisjon som Erik Jensen, har tatt imot penger fra en person som Gjermund Cappelen. Han har hele tiden vært ansatt for å bekjempe den typen kriminalitet som Cappelen driver, sa Kleppe.

Koronavirusutbruddet har nemlig ført til at publikum er stengt ute fra rettssalen, og tirsdag ble det også besluttet å stenge et annet rom i tinghuset hvor inntil fem publikummere fikk følge saken via videooverføring.

– Her påstår staten at en person skal sitte 21 år i fengsel, uten at offentligheten skal få høre de argumentene som blir brukt. Det er en form for hemmelig rettergang, sier Elden til NTB.

– Vi har protestert og bedt om at retten prøver å finne bedre løsninger til i morgen, nemlig eventuell overføring til et annet sted hvor publikum kan sitte og følge med, sier Elden.

Han ble ikke hørt av dommerne da han onsdag krevde at saken blir utsatt hvis ikke publikum får følge med.

– Vi har under tvil falt ned på at det er forsvarlig å fortsette. Vi har lagt vekt på at pressen er til stede, og at det finnes dokumentasjon i form av lydopptak, sa lagdommer Halvard Leirvik.

Han åpnet også for at lydopptakene kan bli gjort offentlig tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Elden ristet tydelig på hodet over avgjørelsen.

Det er innført strenge smitteverntiltak under behandlingen av saken, og kun et begrenset antall pressefolk får være til stede i salen, bak et pleksiglass. Eirik Jensen følger prosedyrene over videolink.

– For Jensens del er det et grovt svik for tilliten han har hatt i sin stilling, sier Kleppe.

I retten har hun tegnet et bilde av en Eirik Jensen som bortforklarer og er strippet for troverdighet i mye av det han sier.

Resten av uken skal Gjermund Cappelen og Eirik Jensens forsvarere framføre sine prosedyrer. Gjermund Cappelen har kun anket straffeutmålingen, som i tingretten ble satt til 15 års fengsel for hasjsmugling og grov korrupsjon.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, varsler at han vil legge ned påstand om full frifinnelse.

– Det er ikke ført bevis for at Jensen har medvirket til noen som helst innføring av hasj, og han kan derfor ikke dømmes, sier Elden.

Hun framførte sine argumenter uten at publikum hadde mulighet til å følge med, noe som har fått Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, til å protestere.

Han mener de demokratiske prinsippene står på spill.

I sin påstand onsdag ba påtalemyndigheten om inndragelse av 2,45 millioner kroner som de mener Jensen har fått av Cappelen, men de understreket samtidig at de mener at summen egentlig er på 6,7 millioner kroner.

Saken behandles nå for andre gang i lagmannsretten etter at den forrige avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett fra 2018 ble satt til side av fagdommerne. Rettsforhandlingene er inne i sin siste uke.

Flere nyheter: