Menu
Regjeringen la fredag fram stortingsmeldingen «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft» på en pressekonferanse på Løkenåsen skole i Lørenskog. Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V), Jan Tore Sanner (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var til stede. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Jensen fastholder at innvandring bidrar til økte forskjeller

Det er ingen tvil om at innvandring har ført økte forskjeller og barnefattigdom, sier Siv Jensen. Regjeringen la fredag fram en stortingsmelding om ulikhet.

Av NTB | 01.03.2019 14:33:07

Sosiale forhold: – Økningen i ulikhet de siste 30 år er sammensatt, men det er ingen tvil om at antallet barn i lavinntektsfamilier har økt på grunn av innvandring. Det må venstresida snart erkjenne, sier hun til NTB.

Stortingsmeldingen Muligheter for alle – Fordeling og sosial bærekraft ble fredag lagt fram på Løkenåsen skole i Lørenskog.

I forkant av framleggelsen sa Siv Jensen at innvandring er hovedårsaken til økte forskjeller. Uttalelsen høstet kritikk fra flere hold, deriblant SV-leder Audun Lysbakken og forsker Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå.

De mener begge at Jensens uttalelse er feil og at den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økningen i inntekten til de aller rikeste.

I stortingsmeldingen understrekes det at god integrering er et viktig tiltak mot ulikhet og utenforskap.

– Det viktigste vi kan gjøre for å motvirke ulikhet er å få flere i jobb, bedre integreringen og øke kompetansen til befolkningen gjennom utdanning, sa Jensen under fremleggelsen.

– Vi arbeider med å erstatte kravet om et visst antall timers undervisning i norsk, med et krav om at alle faktisk lærer seg norsk, står det i meldingen.

Jensen sier utdanning er den viktigste faktoren som bidrar til varig utjevning av sosiale forskjeller.

– Derfor er det bra at rekordmange nå fullfører videregående skole. For å gi barn en god start målretter vi ordninger som rimeligere barnehage og gratis kjernetid for dem med lav inntekt, sa Jensen.

– Ring Nav før dere ringer utlandet, sa Jensen og ba arbeidsgivere i Norge åpne dørene for «dropouts» og personer med hull i CV-en.

– Det skal ikke være mer lønnsomt å gå på trygd enn å være i jobb, sa Jensen videre, og varslet at det kan bli trekk i ytelsene for enkelte.

I tillegg til Jensen deltok kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på fremleggelsen fredag.

Ulikheten er høyere nå enn for 30 år siden. Flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt enn tidligere, sa Jensen under fremleggingen.

I meldingen trekkes det blant annet fram forslag om reformer for å gi unge med kort botid i Norge bedre grunnskoleopplæring, slik at de kan gjennomføre videregående opplæring. Også språkkrav trekkes fram som en viktig faktor.

Hun kom med en oppfordring til arbeidsgivere:

(©NTB)

Flere nyheter: