Menu
Generalsekretær i Nato og tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef. Foto: Torstein Bøe / NTB

Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef

Nato-generalsekretær og tidligere statsminister Jens Stoltenberg (62) er ny sjef i Norges Bank.

Av NTB | 04.02.2022 11:37:24

politikk: Den formelle utnevnelsen ble gjort i statsråd fredag.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato. Han har tidligere vært både statsminister og partileder i Arbeiderpartiet.

Stoltenberg var én av to reelle kandidater til stillingen som ny sentralbanksjef. Han konkurrerte mot visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Debatten blåste opp igjen da det på nyåret ble kjent at stillingen som sentralbanksjef ble nevnt under to middager med oljefondssjef Nicolai Tangen og «landsmodersønn» Knut Brundtland, der Støre deltok i én og Stoltenberg i den andre.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har imidlertid slått fast at Stoltenberg ikke er inhabil til stillingen som sentralbanksjef.

I sin vurdering skriver lovavdelingen blant annet at det er vanskelig å se at Stoltenberg i rollen som sentralbanksjef «vil behandle slike saker som vil kunne gi statsminister Støre personlige fordeler, selv om det ikke helt kan utelukkes».

En rekke partier signaliserte før utnevnelsen at de vil stille spørsmål fra Stortingets kontrollkomité om ansettelsen av ny sentralbanksjef, uavhengig av hvem som får jobben.

En sentralbanksjef leder bankens hovedstyre og er daglig leder av sentralbankvirksomheten. I tillegg leder han eller hun komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Formelt sett har sentralbanksjefen også det daglige ansvaret for bankens forvaltning av oljefondet, men hovedstyret har valgt å legge denne oppgaven til oljefondssjefen.

Jens Stoltenberg overtar etter Øystein Olsen. Han tiltrådte som sentralbanksjef 1. januar 2011 og varslet i august 2021 at han ville fratre sin stilling i februar 2022.

Stoltenbergs kandidatur har vært omdiskutert på grunn av de tette båndene han har til Arbeiderpartiet og til statsminister Jonas Gahr Støre, som har erklært seg inhabil i saken.

Et flertall av partiene på Stortinget har likevel uttalt seg kritisk om Stoltenberg som ny sentralbanksjef, blant annet på grunn av nyhetssakene om vennemiddager og kontakt han har hatt med Støre om Norges Bank-jobben.

(©NTB)

Flere nyheter: