Menu
Bildettekst: Haugaland Næringspark med dypvannskai, allerede bygget, og fult utbygget næringspark. Vindturbinene er lokalisert i nordøstlig del av næringsparken.

Ja til 200 meter høye vindmaster i Gismarvik

Solvind Prosjekt AS fikk i dag den endelige godkjennelsen fra Olje- og energidepartementet til å bygge tre 200 meter høye vindmastene i Gismarvik i Tysvær. Anleggsarbeidene starter om kort tid.

Av Egil M Solberg | 05.10.2020 20:03:56

Vindkraft: Solvind Prosjekt AS fikk i dag den endelige godkjennelsen fra Olje- og energidepartementet. Dermed går startskuddet for lokal energiproduksjon til virksomhetene som skal etablere seg i Haugaland næringspark.

– Dette er en svært viktig avgjørelse for oss, og vi er glade for at vi nå kan gå i gang med de siste forberedelsene før vi starter arbeidet. Vår kortreiste og reine energi bidrar dermed til den lokale verdiskapingen i næringsparken, sier gründer Jan Thiessen i Solvind.

Turbinene vil ha en totalhøyde på 200 meter. Vindturbinene er lokalisert i nordøstlig del av Haugaland Næringspark.

I tillegg til veinettet som skal bygges i selve næringsparken, skal det bygges 200 meter vei for å betjene selve vindkraftanlegget.

Samlet skal de tre vindturbinene produsere 43 GWh i året, noe som tilsvarer energiforbruket til 14 333 el-biler (kjørelengde 15 000 km) eller et årlig forbruk for 2 850 gjennomsnittlige husholdninger.

Investeringen er på cirka 150 millioner norske kroner. Arbeidet starter så snart det er praktisk mulig, og anlegget skal være klart til oppstart ved inngangen til 2022, heter det i en pressemelding.

Haugaland Næringspark er på 5000 dekar og er Norges største ferdigregulerte næringsområde.

– Vi er forberedt på motstand og ønsker best mulig dialog med alle, sier grunder Jan Thiessen i Solvind.

Hør intervjuet fra vår podcast

Flere nyheter: