powergym
Menu
jakt

Ivrige jegere

Aldri før har så mange betalt jegeravgift. Over 201 tusen personer betalte avgiften her i landet i fjor og stadig flere kvinner begynner med jakt, viser tall fra SSB.

Av admin | 22.04.2015 05:19:54

Det var 1917 jegere som betalte avgiften i Haugesund, Karmøy og Tysvær i fjor, og 3,9 prosent av dem var kvinner.

Skal du drive jakt eller fangst i Norge må du være registrert i Jegerregisteret og betale jegeravgiften for inneværende jaktår.

Avgiften gjelder for hele landet og for jaktåret regnet fra og med 1. april til og med 31. mars.

Jegeravgiftskortet kan også brukes til å dokumentere at du er registrert jeger ved søknad om erverv av våpen hos politiet og i butikken ved kjøp av ammunisjon.