Menu
Borgarting lagmannsrett lar ikke Jan Erik «Jannik» Iversen anke dommen fra Oslo tingrett i oktober i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Iversen får ikke anke Røkke-dommen

Borgarting lagmannsrett lar ikke Jan Erik Iversen anke dommen fra Oslo tingrett i fjor. Han må dermed i fengsel.

Av NTB | 04.03.2020 11:01:27

Kriminalitet og rettsvesen: Borgarting lagmannsrett mener det ikke ble begått feil verken ved rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. De mener en ankeforhandling ikke ville ført til noe annet resultat enn det tingretten kom til.

«Etter en samlet vurdering kom tingretten til at det skulle reageres med en fengselsstraff på ett år og åtte måneder. Lagmannsretten kan ikke se at tingretten har hatt et mangelfullt faktisk grunnlag for denne reaksjonen. Etter lagmannsrettens syn er det intet åpenbart misforhold mellom den straffbare handlingen og den utmålte straffen», står det i beslutningen.

62-årige Iversen ble 25. oktober i fjor dømt for å ha forsøkt å presse Røkke for et beløp på mellom 6 millioner og 20 millioner kroner i en periode mellom november 2017 og januar 2018.

Til Nettavisen opplyser Iversen at han vil anke avgjørelsen til Høyesterett.

Røkkes advokat, John Christian Elden, skriver i en epost til VG at Røkke tar beslutningen til etterretning.

– Røkke tar til etterretning at hans forklaring er lagt til grunn som bevist med sikkerhet også fra lagmannsrettens side, og har ellers ingen merknader til denne saken som er mellom politiet og Iversen der han ikke er part, men vitne, skriver Elden.

(©NTB)

Flere nyheter: