Menu
hordfast
Arkivbilde: Statens Vegvesen

Inviterer til veimøte i Aksdal

Det blir inviterer til stormøte om veiprosjektene E39 mellom Bergen og Stavanger og nødvendige oppgraderinger av E-134 mot Oslo. Dette skjer på Tysværtunet fredag 29. mars.

Av Egil M Solberg | 14.02.2019 13:55:33

Møte om vei: De to veistrekningene vil bety mye for Haugalandet, men også for resten av Vestlandet, heter det i en pressemelding.

Det er Tysvær kommune som sammen med Hordfast AS, Haugaland Vekst og Vestlandsalliansen ønsker å sette fokus på prosjektene.

De vil ha felles innsatsen på Vestlandet for å få gjennomført en moderne 4- felts ferjefri E39 mellom Bergen og Stavanger og nødvendige oppgraderinger E-134 mot Oslo.

Vestlandet må stå sammen

Realiseringen og moderniseringen av disse viktige hovedfartsårene vil være avgjørende for næringsutviklingen for hele vestlandsregionen fra Bergen til Stavanger, står det å lese i pressemeldingen.

Regjeringen er i full gang med å utarbeide ny Nasjonal transportplan (NTP), og kampen om prioriteringer og statlige midler blir ikke mindre enn før.

Skal Vestlandet få gjennomslag for en rask realisering av sitt kanskje viktigste prosjekt, ferjefri E39, må fylkene og regionene stå sammen, skriver de.

Sentrale aktører møter

Blant dem som deltar er leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Helge Orten, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, professor Victor Norman og Hordfasts Øyvind Halleraker.

Vestlandsalliansen vil peke på mulighetene de store samferdselsprosjektene vil gi for næringslivet, og det vil også bli innslag fra bedrifter i regionen, NHO og LO, samt fylkesordførere og stortingspolitikere fra Rogaland, Hordaland og Telemark.

Møtet skal bidra til at vi får styrket samarbeidet for bedre samferdselsløsninger, og til å binde Vestlandet bedre sammen, stor det videre i pressemeldingen.

Møtet finner sted i Tysværtunet i Aksdal, fredag 29. mars fra klokken 09.30 – 15.30.

Flere nyheter: