Menu
Bilde fra animasjon laget av Radio Haugaland i 2016.

Inviterer til idékonkurranse for Risøy

Haugesund deltar i Europan 16, hvor unge arkitekter fra hele Europa inviteres til kollektiv idéutvikling rundt Risøy.

Av Egil M Solberg | 12.04.2021 16:33:56

Fremtidsplaner: Temaet er «levende byer» og oppgaven på Risøy handler om å utnytte byrommene for å binde øya bedre sammen, fysisk og sosialt med Haugesund sentrum.

Europan er verdens største idékonkurranse innen arkitektur, landskap og byutvikling.

Haugesund kommune ønsker å få fremhevet Risøy sine fantastiske kvaliteter, som
byøy, arbeidssted og boområde. Europan gir tilgang til entusiastiske, kvikke hoder som kan se på byen vår fra et annet ståsted.

Kommunen ber om forslag til hvordan man kan gjøre Risøy mer tilgjengelig og attraktiv, både for de som bor og arbeider der og for resten av byen. Forbedring av mellomrommene mellom bygningene er hovedoppgaven, for det er behov for gode byrom, gater og møteplasser, og det skal også legges til rette for bedre tilgang til sjøfronten.

Utfordringen er å flette hensyn til havnen, verftet, beboere og besøkende sammen til en velfungerende helhet, der alle er velkomne.

Vinnerforslagene belønnes med oppfølgingsoppdrag, i forbindelse med områdesatsingen på Risøy, som samlet har en verdi på minst 1,5 millioner kroner.

Dette kommer i tillegg til prispengene fra Europan, som for hver tomt er 12 000 euro til vinnerne og 6 000 euro til andreplassen.

Fire norske kommuner er med i konkurransen.

Laget animasjon i 2016

I 2016 laget vi på Radio Haugaland en animasjon basert på byutvikling inn i fremtiden. Her er Risøy en vesentlig del av visjonen.

Flere nyheter: