powergym
Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Inviterer byggebransjen til møte

En uønsket lang saksbehandlingstid på byggesaker er bakgrunnen for at enhet for byutvikling i Haugesund kommune nå inviterer byggebransjen til et møte tirsdag 15. november.

Av Egil M Solberg | 10.10.2016 12:46:09

Den lange saksbehandlingstiden skyldes svært redusert kapasitet, samt at det er blitt mer komplekst å behandle byggesøknader.

– Det kom ny kommunedelplan og sentrumsplan i september 2015. I tillegg har vi reguleringsplaner som fortsatt gjelder, men som overstyres av disse overordna planene på enkelte punkt. Vi har også i perioden som er gått siden planene ble vedtatt gjort noen erfaringer som har ført til mindre justeringer av planbestemmelsene, heter det i pressemeldingen.

Kommunene setter nå inn alle ressurser inn på å få ned køene og regner med å være ajour før årsskifte.