powergym
Menu
UP følger også i år med på påsketrafikken, og oppfordrer folk til å kjøre hensynsfullt. Foto: Politiet

Intensiverer kontrollene i påsken

Utrykningspolitiet (UP) planlegger å holde hyppig med kontroller på typiske inn- og utfartsveier denne påsken.

Av Egil M Solberg | 23.03.2018 13:50:09

UP-patruljene vil i påsken være på veiene for trafikkovervåkning, kriminalitetsbekjempelse på vei, og som rullende beredskapsstøtte for politidistriktene.

– Hovedformålet med vår politiinnsats på veiene er å forebygge. Vi skal avdekke lovbrudd som kan føre til alvorlige ulykker, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Fokus på inn- og utfartsveier

Påsken kan by på forskjellige føreforhold, derfor oppfordrer Karlsen påsketrafikantene til å kjøre etter forholdene. Han ber også om at bilstene vise hensyn, unngå farlige forbikjøringer og holde fartsgrensene, samt å være rusfri.

– Vi vil ha størst fokus på typiske inn- og utfartsveier, hvor det forventes mye trafikk, sier han ifølge en pressemelding.

I de siste årene har det vært få alvorlige ulykker som direkte kan knyttes til påsketrafikken, fastslår UP-sjef Runar Karlsen.

Se opp for MC

Føret over store deler av landet innbyr vel ikke direkte til MC-kjøring, men tar man motorsykkelen fram fra vinterdvalen må man være ekstra aktpågiven.

– Jeg oppfordrer bilister og motorsyklister til å ta hensyn til hverandre, sier Karlsen i meldingen.