Menu
Illustrasjonsbilde: Haugesund kommune

Integreringsprisen for 2020 går til Vardmodellen

Sportsklubben Vard har med Vardmodellen bidratt til inkludering for barn og unge gjennom 25 år. Nå er klubben gitt en pris for sitt arbeid.

Av Egil M Solberg | 21.12.2020 13:51:00

Integreringspris: Vardmodellen er et integreringstiltak i regi av Sportsklubben Vard Haugesund som integrerer flyktninger og asylsøkere i ordinære lag i Vard. Det er et tilbud til både barn og voksne.

Barna får tilbud om støttekontakt, betalt kontingent og alt de trenger av utstyr.

Støttekontakten fungerer som sjåfør, og hjelper med transport til og fra trening
og kamp.

De samarbeider godt med andre aktører på området.

Vardmodellen har siden 1995 jobbet for integrering av barn og unge i Haugesund.

Integreringsrådet la særlig vekt på at integreringsarbeidet er blitt gjort over mange år, og har bidratt til inkludering for mange barn og unge gjennom 25 år.

Vi gratulerer

Prisen deles ut på ordførerens nyttårsmottakelse 9. januar klokken 16.00.

Integreringsrådet i Haugesund får hvert år gleden av å dele ut Haugesund kommunes integreringspris.

Hensikten med integreringsprisen er å skape økt bevissthet om integrering og være motiverende for integreringsarbeidet som foregår i Haugesund.

Prisen kan deles ut til frivillige lag, foreninger, arbeidsgivere eller
enkeltpersoner og hvem som helst kan nominere til prisen.

Flere nyheter: