Menu
Monica Mæland (H) ønsker å etablere en kommisjon som skal gjennomgå drap begått av nåværende eller tidligere partner. Foto: Ali Zare / NTB

Innsatsen mot partnerdrap styrkes i budsjettforslag

Regjeringen ønsker å etablere en kommisjon som skal gjennomgå drap begått av nåværende eller tidligere partner.

Av NTB | 12.10.2021 11:08:37

Kriminalitet og rettsvesen: 2 millioner kroner foreslås til etablering av en kommisjon som skal gjennomgå partnerdrap.

Ifølge en rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg kommer partnerdrap sjelden uten forvarsel. I sju av ti tilfeller var det registrert vold før drapet, noe regjeringen mener viser at det er et betydelig potensial for forebygging i disse sakene.

– Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet som i ytterste konsekvens tar liv. Vi skal sette ofrene i sentrum, utnytte potensialet for forebygging bedre og sørge for at kunnskapen om faresignaler er kjent for alle som møter voldsutsatte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Formålet med kommisjonens arbeid skal være læring og videreutvikling av arbeidet med å forebygge partnervold og partnerdrap.

(©NTB)

Flere nyheter: