reklame for Sheiken Bowling
Menu
Illustrasjonsfoto. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ingeniører frykter flomskader i by og bygd

Kraftig regn nærmer seg Sør-Norge, og Rådgivende Ingeniørers Forening advarer mot rask is- og snøsmelting som kan føre til flom i tettbygde strøk.

Av NTB | 11.01.2022 09:17:27

Ulykker og naturkatastrofer: Mandag kom farevarslene på løpende bånd, og regnet skal komme i strie strømmer fra onsdag, særlig over Vestlandet.

– Dersom vi får svært rask snøsmelting kan vi risikere lokale oversvømmelser i tettbygde strøk fordi de naturlige vann- og flomveiene er dekket av store mengder kompakt måkesnø og isblokker, sier Bård Alsaker, leder for foreningens ekspertgruppe innenfor vann- og miljøteknikk.

Særlig veigrøfter og avløpssluk i tettbygde strøk er en del steder dekket av knallhard, tilfrosset snø etter snømåking så langt i vinter. Dermed er de naturlige flomveiene stengt, og vannet havner i veien i stedet.

– Da kan man få lokale, unaturlige flombassenger som igjen kan føre til vannskader og utilgjengelighet til eiendommene i perioder. Vi anbefaler derfor huseiere å ta en vurdering av sine eiendommer og sjekke hvordan snøsmeltingen vil virke inn på deres eiendom. Vi anbefaler også å åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer, innløpsrister og lignende for å sikre at vannet får fri passasje, sier Alsaker.

Flere nyheter: