Menu
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ingen tilsyn med mat på bensinstasjoner i 2022

Som en følge av omprioriteringer vil kontroll av ferdigmat på bensinstasjonene ikke bli gjennomført i 2022.

Av Egil M Solberg | 02.02.2022 22:44:54

Mattilsynet: I 2021 ble det gjennomført revisjoner ved hovedkontorene til et utvalg bensinstasjonkjeder.

Planen var at det skulle følges opp med verifikasjonstilsyn i et utvalg bensinstasjoner i 2022, men det vil ikke bli prioritert i år.

Hensikten med revisjoner ved hovedkontorene til bensinstasjonkjedene var å få oversikt over hygienestatus og allergenmerking av ikke ferdigpakket mat.

I 2022 var planen å utføre verifikasjonstilsyn i et utvalg bensinstasjoner for å kontrollere om rutinene som hovedkontoret hadde laget ble fulgt.

Som en følge av omprioriteringer vil verifikasjonstilsynene ikke bli gjennomført i 2022. Mattilsynet vil legge resultatene fra revisjonene i 2021 til grunn for vurdering av om det skal gjøres verifikasjonstilsyn seinere.

Dette melder Mattilsynet.

Flere nyheter: