powergym
Menu
Haugaland Kunstverk fikk ingen støtte i år. Her ser vi Alf Wold, Ben Knutsen, Anne-Kjersti Hermanrud og Simon Næsse. FOTO: Haugaland KunstVerk

Ingen støtte på Haugalandet

Kulturinstitusjoner på Haugalandet får ingen støtte fra regjeringens Gåveforsterking i år. Alle pengene går til Kulturinstitusjoner i sørfylket.

Av Egil M Solberg | 28.03.2017 12:02:36

Kulturdepartementet fordeler nå tilskudd på til sammen 3 millioner kroner i gaveforsterkning til sju kunst- og kulturvirksomheter i Rogaland. Disse er alle i Stavanger-området.

– Tilskuddet bidrar til å styrke viktige prosjekt, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Ordningen ble innført i 2014 og innebærer at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser.

I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er sett av 51,1 millioner kroner til ordningen på statsbudsjettet for 2017.