reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ingen store overraskelser i statsbudsjettet

Det legges opp til å bruke noe mer penger til lokale veiprosjekt i statsbudsjettet. Det blir også mer til kultur, mens flyplassen på Stord ikke er gitt noe særskilt støtte.

Av Egil M Solberg | 07.10.2020 14:27:41

Statsbudsjettet: Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til diverse kulturinstitusjoner i Rogaland med drøye 13 millioner kroner.

Rogaland Teater får 5,3 millioner, Stavanger Symfoniorkester får 3,2 millioner og Haugesund Teater får 620 000 kroner.

Til Haugalandmuseene foreslås en økt bevilling med 130.000 kroner.

Stord folkehøgskole får bevilges 5,1 millioner til oppstart høsten 2021.

Veiprosjekt

Videre fremkommer det statsbudsjettet at det blir avsett noe mer penger til lokale veiprosjekter.

– Midler til Espelandsvingene bekreftes i budsjettet og det er gledelig, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) fra Ølensvåg.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet også å videreføre utbyggingen av E 39 Rogfast.

Samferdselsminister Knut-Arild Hareide (KrF) skriver at han håper at kvalitetssikringen skal avsluttes og saken sendes Stortinget i 2020.

Terje Halleland FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

– Det begynner å haste skal vi få startet dette prosjektet opp igjen. Jeg stusser veldig på måten regjeringen kommuniserer samferdselspolitikken på. Hareide er ute og snakker ned forventninger på veiinvesteringene, samtidig som Venstre er ute og skryter av den store satsingen og økningen av midler til jernbane, tordner Halleland.

Frp-politikeren mener det er på tide at det legges til grunn en prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter.

– Jeg håper ikke det skal bli nødvendig å be Høyre finne kalkulatoren frem igjen. Det vil ikke bli akseptert fra FrP at økt satsing på jernbane skal gå utover veisatsing, sier Halleland.

Ingen støtte til flyplassene

Den private lufthavna på Karmøy er ikke nevnt i statsbudsjettet. Det mener Terje Halleland (Frp) er svært skuffende, ifølge NRK.

– De må ha en forutsigbarhet, og vite at de blir kompensert. Dagens reiseaktivitet er ikke god nok til å opprettholde flyplassen, sier Halleland til kanalen.

Flyplassen på Stord er ikke kommet inn på staten sin flykjøpsordning for neste år, og har så langt ikke fått en krone i krisehjelp som følge av koronasituasjonen.

DAT-direktør Jesper Rungholm seier til Stord24 at han er skuffet over at regjeringa så langt ikke har gjort noe for å hjelpe flyselskapet som opererer fra Stord.

Tiltakspakke for vannkraft

Det kommer nå endringer i skatteregime for vannkraft.

– Dette har ikke vært blant regjeringens prioriteringer tidligere og en endring som bidrar til økte investeringer og økt kraftproduksjon er positivt. Dette viser at vi har lykkes med å overbevise regjeringen om behovet for endringer, sier Halleland.

Nå skal stortingsrepresentantene ta en grundig gjennomgang av forslaget og se om dette er tilstrekkelig.

– For Fremskrittspartiet har det vært en lang kamp for endringer i skatteregime for vannkraft og vi er veldig positiv til at det nå skjer noe, sier Halleland.

Hør intervjuet fra vår podcast

Flere nyheter: