Menu

Ingen på intensiven – ny innleggelse

Helse Fonna opplyser søndag at de ikke lenger har pasienter innlagt på intensivavdelingen for koronapasienter. Det er imidlertid innlagt nok en pasient på koronaavdelingen siste døgn.

Av Egil M Solberg | 21.03.2021 12:26:43

Koronapandemi: Det er innlagt i alt 9 pasienter på koronaavdelingene i Helse Fonna per i dag.

Haugesund sjukehus har nå 8 og Stord sjukehus har 1.

Det er på Haugesund sykehus at det har kommet en ny pasient det siste døgnet.

Antallet medarbeidere i koronarelatert fravær eller karantene går videre ned i helseforetaket i dag. Per i dag er det meldt 42 medarbeidere med fravær.

Flere nyheter: