Menu
Foto: Shutterstock / NTB

Ingen miljøkrav i Haugesund-anbud

I et anbud om leasingavtale for bilparken som Haugesund kommune er del av, fremkommer det få krav til miljø – og utslipp.

Av Egil M Solberg | 16.04.2021 09:12:29

Klimaprosjekt: Haugesund skal bli en nullutslipp-kommune, men det er ingenting som tyder på at dette vil påvirke bilparken i neveverdig grad.

Når kommunen sammen med 13 nabokommuner, skal inngå fire års leasingavtale for bilparken, stiller de få krav til miljø – og utslipp i anbudet, melder NRK.

Anbudet gjelder 570 biler i fire år.

Flere nyheter: