Menu
Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ingen flere smittet i Tysvær

Det er ikke avdekket noen flere smittetilfeller i Tysvær den siste uken.

Av Egil M Solberg | 02.03.2021 17:52:45

Koronapandemi: For snart halvannen uke siden ble det kjent at to personer i Tysvær var smittet med det britiske muterte viruset, skriver Haugesunds avis.

En omfattende smittesporing og testing ble igangsatt og bare ett nytt tilfelle ble avdekket.

Det har snart gått en uke til siden forrige positive koronatest ble bekreftet i kommunen, skriver avisa.

Det er likevel fortsatt stor aktivitet med testing i kommunen.

Kommunen skriver:

«Tysvær kommune er fremdeles på såkalt risikonivå 1 i forhold til smittesituasjonen, noe som betyr at man har lite smitte og kontroll. Vi forholder oss som tidligere til nasjonale regler og anbefalinger, bortsett fra noen lokale anbefalinger om arrangement som blir forlenget i ytterligere to uker.»

Lokale smittevernstiltak
Kommunene på Haugalandet gikk i går ut med informasjon om forlenging av lokale anbefalinger innen arrangement:

Lokale anbefalinger om smittevern for Haugalandet bo- og arbeidsmarkedsregion gjeldende i tidsrommet fra 01.03.21 til og med 15.03.21.

På grunn av det pågående utbruddet i Haugesund ønsker kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord at vi som region utsetter arrangement og private sammenkomster på offentlig sted som samler flere enn 10 personer innendørs.

Lokale anbefalinger som er:

* Arrangement og private sammenkomster innendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 10 personer.

* Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.

* Arrangement innendørs med inntil 100 personer i fastmonterte seter er tillatt.
Dette betyr at den nasjonale lettelsen om inntil 100 personer på «tilviste plasser» ikke gjelder for vår region frem til og med 15.03.21.

Status vaksinering

Det er fortsatt gruppene innbyggere 75-84 år samt utvalgte helsepersonell som vaksineres for tiden.

I befolkningen er det denne uken vaksinering med dose 2, mens fra neste uke (uke 10) forventes det å kunne kalle inn flere til første dose også.

Vaksinestrategien vil sannsynligvis bli endret noe fra nasjonalt hold den nærmeste tiden, og kommunen vil få løpende informasjon om hvordan dette vil påvirke tempoet i vaksineringen.

Flere nyheter: