reklame for Sheiken Bowling
Menu
Verdensøkonomien vil vokse med 5,9 prosent i år og 4,9 prosent neste år, spår Det internasjonale pengefondet (IMF). Foto: AP / NTB

IMF spår 5,9 prosent vekst i år

Verdensøkonomien vil vokse med 5,9 prosent i år, men veksten vil avta til 4,9 prosent i 2022, anslår Det internasjonale pengefondet (IMF).

Av NTB | 12.10.2021 15:52:26

Økonomi og næringsliv: IMF nedjusterer dermed den forrige prognosen som lød på 6,0 prosent vekst i inneværende år, men fastholder anslaget for neste år.

Dersom prognosen slår til, vil verdensøkonomien i år likevel oppleve den høyeste veksten siden 1973, da veksten endte på 6,6 prosent.

IMF er imidlertid bekymret for utviklingen i Kina, spår lavere offentlig forbruk og frykter at myndighetene må gripe inn fordi store konsern ryker over ende som følge av høy gjeld. Prognosen for 2022 lyder derfor på 5,6 prosent vekst, også den nedjustert med 0,1 prosentpoeng.

Neste år kommer veksten i USA til å ende på 5,2 prosent, ikke 4,9 prosent som IMF anslo i juli.

Tysk økonomi vokser med 3,1 prosent i inneværende år, ikke 3,6 prosent som forrige prognose lød på. Neste år vil tysk økonomi derimot trolig skyte fart og legge på seg 4,6 prosent, 0,5 prosentpoeng mer enn IMFs forrige anslag.

Britisk økonomi vil vokse med 6,8 prosent i år og 5,0 prosent neste år, mens fransk økonomi vil legge på seg henholdsvis 6,3 og 3,9 prosent, ifølge IMFs nye prognoser.

Kinesisk økonomi vil i år vokse med hele 8,0 prosent, tror IMF, som rett nok nedjusterer sitt anslag med 0,1 prosentpoeng.

Amerikansk økonomi vokser ikke så raskt som IMF tidligere har anslått, og prognosen for 2021 nedjusteres fra 7,0 til 6,0 prosent.

Prognosen for vekst i eurolandene i år oppjusteres fra 4,6 til 5,0 prosent, mens den ligger fast på 4,3 prosent for neste år.

Flere nyheter: