Menu
Emil Stavrev i Det internasjonale valutafondet (IMF) da IMF la fram sin foreløpige rapport om norsk økonomi torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

IMF: Norsk økonomi preget av usikkerhet

Høy etterspørsel vil øke Norges bruttonasjonalprodukt med 4 prosent i 2022, men de økonomiske utsiktene er usikre, sier Det internasjonale pengefondet (IMF).

Av NTB | 09.06.2022 12:46:03

Økonomi og næringsliv: Krigen i Ukraina, etterdønningene etter koronapandemien og problemer for leverandørindustrien er alle faktorer som kan påvirke norsk økonomi, varsler IMF om utsiktene for norsk økonomi.

En delegasjon under ledelse av Emil Stavrev har vært i samtaler med regjeringen og analysert norsk økonomi. De peker på forhold som høy boliggjeld og høyt privat forbruk. Høy innenlands etterspørsel, særlig privat forbruk, anslås å øke BNP med 4 prosent i inneværende år.

– IMF støtter regjeringens budsjettpolitikk, og trekker fram at det vil være nødvendig å stramme inn finanspolitikken fremover, skriver Finansdepartementet i en kommentar til den foreløpige rapporten.

IMF skriver at renta i Norge ble hevet i tide til å opprettholde stabile priser og for å møte fare for mulig overoppheting av økonomien. Likevel mener delegasjonen det er nødvendig med høy fleksibilitet for beslutningstakere i den økonomiske styringen for å møte utfordringene knyttet til økt inflasjon.

Lenger fram ser IMF at Norge kan bli stilt overfor økonomiske utfordringer knyttet til avvikling av oljeindustrien, lave fødselstall og økt andel eldre i samfunnet. Samtidig vil inntektene fra oljefondet avta.

En fullstendig rapport etter gjennomgangen vil komme senere i år, men allerede i den foreløpige uttalelsen peker IMF på at et mer inkluderende arbeidsliv, bedre utdanningsmuligheter og fullføre klimaforpliktelser og dempe gjeldstrykket både blant private og i selskaper, vil være viktige tiltak i årene framover.

– IMF støtter også regjeringens mål om et arbeidsliv bestående av faste stillinger og mer heltidsarbeid. For å oppnå dette, er det viktig at utsatte grupper får innpass på arbeidsmarkedet, at arbeidsfolk får styrke sin kompetanse gjennom hele yrkeslivet, og at vi får opp andelen som fullfører videregående skole. Å bidra til at folk kommer i arbeid er noe av det viktigste vi gjør, kommenterer Vedum.

– Det viktigste vi gjør for folks økonomiske sikkerhet nå, er å holde igjen på pengebruken. Da unngår vi en overoppheting av økonomien, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Med overføringer anslått å avta i løpet av de kommende tiårene, vil imidlertid evnen til å finansiere dagens høye utgiftsnivå bli utfordret, går det fram av den foreløpige uttalelsen.

(©NTB)

Flere nyheter: