Menu
Det internasjonale pengefondet tror pandemiens varige skadevirkninger på norsk økonomi blir begrenset og at BNP vil være tilbake på samme nivå som før koronaen innen året er omme. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

IMF: Norges økonomi vil vokse med 3,2 prosent og hente inn koronatapet i løpet av året

Innen året er omme, vil Norges BNP ha økt med 3,2 prosent og være større enn før koronaen, men pandemien er fortsatt en risikofaktor, mener IMF.

Av NTB | 26.04.2021 14:19:28

Medisin og helse: Det internasjonale pengefondets vekstprognose for Fastlands-Norge er basert på økt aktivitet og sysselsetting etter hvert som de fleste voksne blir vaksinert i løpet av sommeren, skriver IMF i en rapport. Ved årsskiftet anslår de at bruttonasjonalproduktet (BNP) vil være større enn før pandemien.

I tillegg til usikkerhet rundt vaksinasjonstakten og hvordan pandemien utvikler seg, kan også ytre faktorer påvirke gjenreisingen. Men IMF påpeker at Norge har stort politisk handlerom.

I sin landrapport skriver fondet at penge- og finanspolitiske tiltak uten sidestykke, sammen med et sterkt sosialt sikkerhetsnett, har bidratt til at Norge er blant landene i Europa som har opplevd minst økonomisk nedgang under pandemien. IMF peker også på at den politiske håndteringen har bidratt til at vi har noen av de laveste smittetallene på kontinentet.

<p>(©NTB)</p>

Flere nyheter: