powergym
Menu
Uvær, vind, storm

Ikke utfordre skjebnen

Vis respekt for uværet, er oppfordringen fra politiet i en pressemelding i dag. Det ventes ytterligere store mengder nedbør det kommende døgnet. I tillegg tyder utsiktene på at vinden vil øke i styrke

Av admin | 08.08.2016 14:23:24

Politiet oppfordrer innbyggerne til å sikre løse gjenstander, sjekke fortøyninger og renske sluker.

– En bør også være oppmerksom på vannveier, som bekkefar og elver. Ser en noe som kan utvikle seg negativt kan det være lurt å melde fra, kommenterer fungerende stabssjef i Sør-Vest politidistrikt, Haugesund, Trond Friberg.

Hovedtyngden av nedbøren i vårt distrikt synes å havne i fjellet mellom Sauda og Etne/Vindafjord, og i fjellet i Suldal kommune.  I følge de samme meteorologikartene kan det på utsatte steder komme mer enn 100 mm nedbør i perioden.

Friberg minner om at det kan være lurt å holde seg unna utsatte naturområder det neste døgnet.

– Det er ingen vits i å utfordre skjebnen hvis en ikke må, anbefaler han.