Menu
Generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund er kritisk til regjeringens strømstøtte. Foto: Torstein Bøe / NTB

Idrettstopp reagerer på regjeringens strømstøtte: – I liten grad fått gjennomslag

Norges idrettsforbund mener tilfeldigheter er med på å avgjøre om idrettslag får glede av regjeringens strømstøtte. Beskjeden er at ordningen må forbedres.

Av NTB | 04.02.2022 15:20:39

sport: Torsdag ble det kjent at regjeringen setter av én kvart milliard kroner til å hjelpe de delene av idretten og frivilligheten som har slitt med skyhøye strømregninger i vinter.

Tilskuddet blir fordelt til kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet videre til lokale lag og foreninger, opplyser regjeringen fredag.

Idretten er imidlertid ikke fornøyd med hvordan ordningen er innrettet.

– Vi sendte tidlig i prosessen et innspill til kulturministeren der hovedbudskapet var at alle idrettslag som opplever å få en stor økning i energikostnader, måtte få glede av ordningen uavhengig av om kostnadsveksten var knyttet til strøm, fjernvarme, gass eller andre energikilder. I tillegg påpekte vi at ordningen må gjelde uavhengig av om eierskapet er organisert direkte i idrettslaget, i en stiftelse, i et aksjeselskap eller på annen måte. Dette har vi i liten grad fått gjennomslag for, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.

Idrettstoppene ber videre om at innslagspunktet for ordningen senkes til 50 øre/kWh, og henviser til at selv dette vil innebære en kraftig kostnadsøkning sammenlignet med nivået på strømutgiftene de siste årene.

Generalsekretæren er samtidig positiv til at det er kommunene som skal stå for det praktiske rundt ordningen.

– Regjeringen har foreslått at det er kommunene som skal forvalte strømkompensasjonen. Dette er en god løsning da kommunene kjenner idretten godt, og vi er overbevist om at kommunene vil kunne fordele pengene raskt og effektivt til lagene uavhengig av ordningens utforming, sier Nils Einar Aas.

– Nøyaktig utbetalt tilskudd vil likevel variere med blant annet hvor mange organisasjoner pengene skal fordeles mellom, hva slags strømpris foreningene har og hvordan kommunen gjør fordelingen, sier statsråden.

Kompensasjonsordningen må behandles i Stortinget før den kan vedtas. Høyres idrettspolitiske talsperson, Turid Kristensen, mener regjeringen gjør en tabbe med måten strømstøtten er innrettet på.

– Det er ganske uforståelig at de ikke vil sørge for at alle idrettslag kan få glede av ordningene, uavhengig av organisasjonsform og hvilken energikilde de har fått økte kostnader til. Dette kan ramme mange barn og unge som risikerer å få et dårligere tilbud eller bli utestengt fordi idrettslagene må ta ned aktiviteten. Det er det siste de trenger etter snart to år med korona, sier Kristensen i en kommentar til NTB.

Idrettsforbundet skriver i en pressemelding at rene tilfeldigheter og beslutninger tatt av idrettslagene lenge før strømkrisen oppsto vil avgjøre om de faller inn under ordningen slik den foreligger nå.

Kulturminister Anette Trettebergstuen sa fredag de 250 millionene som foreslås bevilget anslagsvis vil innebære at foreninger som betaler snittpris på strømmen vil få dekket rundt en tredel av regningen.

(©NTB)

Flere nyheter: