Menu
President i Norges idrettsforbund Berit Kjøll. Foto: Heiko Junge / NTB

Idrettsstyret har snudd – hviterussiske og russiske barn skal ikke utestenges

Styret i Norges idrettsforbund snur og har vedtatt at russiske og hviterussiske barn og unge likevel kan delta i idrettsarrangementer. Norway Cup følger opp.

Av NTB | 10.03.2022 10:40:05

Sport: Idrettsforbundet opplyser om snuoperasjonen i en pressemelding onsdag.

«Norges idrettsforbund ønsker ikke at barn skal utestenges fra idrettsarrangementer, og oppfordrer alle til å verne barna fra konflikter og krig. Vi ønsker å bruke idretten til å inspirere barn til å bli gode samfunnsborgere, og da må barn i størst mulig grad bli inkludert og få lov til å drive med idrett», heter det der.

Det betyr at NIF gjør helomvending etter tidligere uttalelser om at barn og unge fra Russland og Hviterussland ikke bør få delta i blant annet Norway Cup som følge av krigshandlingene i Ukraina.

– Norway Cup er et internasjonalt idrettsarrangement og vil være omfattet av idrettsstyrets vedtak som oppfordrer til utestengelse av russiske og hviterussiske idrettsutøvere, skrev idrettspresident Berit Kjøll i en epost til NTB onsdag i forrige uke.

I vedtaket som ble fattet på et styremøte onsdag, heter det blant annet at lokale arrangører så langt det er mulig bør åpne for deltakelse fra russiske og hviterussiske barn og unge i aldersgruppen 13 til 17 år i breddeidrettsarrangementer.

Videre har idrettsstyret vedtatt at barn og unge fra Russland og Hviterussland ikke skal representere hjemlandet i slike konkurranser verken individuelt eller som landslag.

NIF-toppene vektlegger samtidig tryggheten til aktørene i slike sammenhenger.

«Det skal være trygt og sikkert for alle deltakere i et arrangement hvor det deltar barn og unge. Arrangør må vurdere hvilke ressurser som må være tilgjengelige for å sikre trygghet for deltakelse i den ekstraordinære situasjonen vi alle står i», skriver forbundet torsdag.

NIF har også vedtatt at norsk idrett må forberede seg på å ta imot krigsflyktninger og «legge til rette for deltakelse og trivsel i idrettsfellesskapet».

– Grunnen til at Norway Cup sa nei til russisk og hviterussisk deltakelse, var vedtaket slik det var formulert fra NIF. Der var det intet unntak for barn og unge. Hadde det vært det, ville vi aldri fattet et vedtak som vi gjorde, sier Trælvik til NTB.

Idrettspresident Berit Kjøll sier torsdag til NTB at Norway Cup fattet sitt vedtak om å stenge påmeldingen for russiske og hviterussiske lag på selvstendig grunnlag, men at den var baserte sin beslutning «på idrettsstyrets prinsippvedtak om full utestengelse av hviterussiske og russiske utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte i internasjonal idrett».

– Det var ikke naturlig for meg å utfordre deres vedtak på dette tidspunktet før vi hadde hatt en grundig diskusjon om dette i idrettsstyret. Den prosessen ble raskt satt i gang, og det ble avholdt et idrettsstyremøte 4. mars for å diskutere disse alvorlige problemstillingene videre, sier Kjøll til NTB.

– Norges idrettsforbund igangsatte på denne bakgrunn en grundig prosess hvor vi inviterte bredt til tett og god dialog med ulike aktører innenfor både idretten, myndigheter, organisasjoner og våre nordiske naboland for å drøfte problemstillingene. Denne prosessen kom i gang denne uken, og vil fortsette i tiden fremover i tråd med den løpende utviklingen i Ukraina, sier Kjøll.

Norges Idrettsforbunds opprinnelige linje i saken skapte voldsom debatt. Redd Barna var blant organisasjonene som reagerte skarpt på utestengelsen fra Norway Cup.

– Det eneste rette har skjedd i denne saken. Vi i Redd Barna er svært glade for at idrettsstyret og idrettspresidenten har snudd og nå sier velkommen til barn fra både Russland og Hviterussland, skriver Monica Sydgård, leder i Redd Barnas norgesprogram, til NTB etter onsdagens vedtak i idrettsstyret.

Saken har også skapt politisk debatt. Senterpartiet og KrF reagerte begge på at Norway Cup ikke vil ha russiske lag i årets turnering. KrF ba om svar fra kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Sist helg vedtok for øvrig Norges Fotballforbunds ting en resolusjon som gjør det uaktuelt å spille kamper mot lag fra Russland og Hviterussland i tiden som kommer. Samtidig ble det gjort unntak fra forbudet for barnelag på klubbnivå.

To dager senere inviterte idrettsforbundet til dialog om saken og modererte med det egen linje. Nå har styret snudd helt.

I kjølvannet av at idrettsforbundet først ville nekte barn fra Russland og Hviterussland deltakelse, gjorde ledelsen i Norway Cup et likelydende vedtak. Torsdag bekrefter turneringssjef Pål Trælvik overfor NTB at de også snur og følger opp NIFs nye linje i saken.

Videre viser idrettspresidenten til at styret i NIF fredag samlet seg om en felles uttalelse, der man var klare på at vedtaket som var gjort ikke måtte få utilsiktede konsekvenser som rammet barn og unge.

(©NTB)

Flere nyheter: