Menu
Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) foreslår en egen strømpakke til idrettslag og frivillige organisasjoner. Midlene skal fordeles til kommuner hvor strømprisene har ligget høyt, og kommunene skal fordele pengene videre til lokale lag og foreninger. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Idrettslag og frivillige får hjelp til strømregningen

Regjeringen foreslår en egen strømpakke rettet mot idrettslag og frivillige organisasjoner. Ordningen er basert på samme modell som for husholdningene.

Av NTB | 18.01.2022 19:06:49

politikk: Disse har hittil ikke vært omfattet av strømstøtteordningene, men mange har opplevd å få ekstraordinært høye strømregninger i vinter.

– De høye strømprisene har skapt store utfordringer for svært mange lag og foreninger. De har stått i fare for å enten måtte kutte i aktiviteten eller kreve økte deltakeravgifter for å betale regningene sine, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Det ville gått direkte ut over fritidstilbudet for barn og unge, som allerede har ofret mye gjennom pandemien. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringa nå lager en ordning for å gi et tilskudd som kan dekke deler av de utgiftene, sier hun.

Rammene for strømpakka vil beregnes etter om lag samme modell som for husholdninger, som får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kilowattime. Ordningen gjelder for perioden desember 2021 til mars 2022.

Nylig opplyste Norges idrettsforbund at enkelte idrettslag hadde to og en halv ganger større strømkostnader i november og desember sammenlignet med samme periode året før.

Idrettsforbundet omtalte det som «svært bekymringsfullt» og varslet at det kunne gå mot stengning av anlegg, redusert aktivitet og høyre medlems- og aktivitetskostnader for å dekke de uforutsette kostnadene. I verste fall ville enkelte anleggseiere gå konkurs, advarte generalsekretær Nils Einar Aas.

– Det er veldig bra at regjeringen nå varsler at det kommer en ubyråkratisk ordning for å løse dette, og vi håper ordningen vil treffe de organisasjonene som nå sliter med strømkostnadene, skriver Johnsen i en epost til NTB.

Organisasjonen har den siste tiden fått mange meldinger fra medlemmer om at høye strømkostnader vil ramme aktivitetene deres.

– Nå forventer vi at kommunene følger opp og sørger for at hele bredden av frivilligheten lokalt får den hjelpen de trenger, tilføyer han.

Strømstøtten til frivillige organisasjoner skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kilowattime. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger. Ordningen skal være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for organisasjonene, understreker Kulturdepartementet i en pressemelding.

Strømpakken kommer på plass etter at Trettebergstuen og flere andre departement har fått brev med bønn om hjelp fra idrettslag og frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge, som representerer 350 foreninger, har også vært bekymret over utslag av høye strømregninger. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen påpekte tidligere i januar at mange tilbud vil stå i fare som følge av økte strømutgifter som kommer på toppen av økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien.

Flere nyheter: