Menu
Norges idrettsforbund, her ved idrettspresident Berit Kjøll, inviterer til dialog i spørsmålet om hvorvidt også bredde- og ungdomsutøvere fra Russland og Hviterussland skal stenges ute. Foto: Geir Olsen / NTB

Idrettsforbundet vil ha dialog om startnekt i bredde- og ungdomsarrangementer

Norges idrettsforbund inviterer til dialog om hvorvidt utestenging av russiske og hviterussiske utøvere også skal gjelde bredde- og ungdomsarrangementer.

Av NTB | 04.03.2022 22:48:37

Sport: I en pressemelding fredag kveld melder NIF at forbundet har fått flere henvendelser om Norway Cups beslutning om å stanse påmelding fra russiske og hviterussiske lag.

Flere organisasjoner og politiske partier har reagert kraftig på at barn og unge på denne måten straffes for Kreml-ledelsens krig i Ukraina.

Idrettsforbundet oppfordret 26. februar til utestengelse av russiske og hviterussiske idrettsutøvere fra internasjonale idrettsarrangementer. NIF viser til at det var et viktig vedtak fordi flere norske særforbund sto overfor krevende utfordringer ved nært forestående internasjonale konkurranser i Norge.

– Vi mener at idrettsdeltakelse for barn fra krigsområder og som omfattes av vedtaket fortjener en grundig og god diskusjon både internt i idretten og med aktører utenfor idretten i tiden som kommer. Dette er også i tråd med idrettsstyrets vedtak hvor det fremkommer at NIF vil følge utviklingen i Ukraina tett.

Forbundet inviterer til dialog med tre grupper:

2. Med aktuelle organisasjoner som har et engasjement i saken for å få belyst deres ståsted.

3. Med Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Dette skal føre fram til en grundig behandling av saken i idrettsstyret.

Idrettsforbundet oppfordrer til å inkludere russiske og hviterussiske statsborgere bosatt i Norge i norsk idrett, og ber alle landets idrettslag til å ta godt vare på disse utøverne som er satt i en vanskelig situasjon på grunn av krigføringen i Ukraina.

– Den krevende situasjonen i Ukraina gjør at vedtaket står seg godt. Samtidig er det en pågående prosess i norsk idrett for å sikre at vedtaket oppfylles uten negative konsekvenser. Norsk idrett er spesielt opptatt av at vi innenfor rammen av det prinsipielle skal kunne utvise den fleksibilitet som kreves for blant annet å ivareta barn og unges rettigheter, står det i pressemeldingen.

1. Med relevante særforbund og relevante arrangører av internasjonale bredde- og ungdomsarrangementer, for å avstemme aktuelle synspunkter i dette spørsmålet.

(©NTB)

Flere nyheter: