Menu
Nils Einar Aas er generalsekretær i Norges idrettsforbund. Foto: Torstein Bøe / NTB

Idrettsforbundet etterlyser krafttak rundt tegnspråktolker etter resultatløs jakt

Ingen tegnspråktolker er disponible under Norges Idrettsforbunds ekstraordinære ting kommende helg. Nav erkjenner at idrettslivet kan bli nedprioritert.

Av NTB | 13.10.2021 12:22:26

Sport: Idrettsforbundet opplyser i en pressemelding onsdag at det, tross gjentatte forsøk, har fått avslag på tegnspråktolker til tinget på Gardermoen.

NIF henviser videre til at tegnspråktolker bestilles via Navs tolketjeneste. Tolketjenesten forespør tolker og utlyser samtidig tolkeoppdraget til de tegnspråktolker som jobber frilans.

Idrettsforbundet hevder å ha vært i jevnlig dialog med Navs tolketjeneste og Døveidrettsutvalget for å fremskaffe tegnspråktolker til det kommende tinget. Jakten har vært resultatløs.

– Etter gjenåpning har antall tolkeoppdrag skutt i været. Vi prioriterer høyt akutte tolkeoppdrag og viktige begivenheter i brukers liv. Dette kan være begravelse, konfirmasjon eller bryllup, sier Berit A. Søgård i Nav hjelpemidler og tilrettelegging.

– I tillegg prioriteres tolketjenester i arbeidslivet og utdanning høyt. Dette kan dessverre føre til at tolkebestillinger innenfor idrettsliv ikke prioriteres like høyt, sier hun.

Ifølge idrettsforbundet har flere møter i idretten, der hørselshemmede og døve skulle ha deltatt, måttet utsettes eller avlyses i høst på grunn av mangel på tegnspråktolker.

– Dersom døve skal være integrert og inkludert i det ordinære idrettstilbudet, kan det ikke skorte på tilgang på tegnspråktolker, også utenfor ordinær arbeidstid. Her har myndighetene en jobb å gjøre, sier generalsekretær Aas.

– Denne rettigheten oppfylles dessverre ikke alltid. Likeverdige muligheter for deltakelse i idrett burde være en selvfølge i Norge. Slik er det dessverre ikke. På dette området trengs det derfor et krafttak for å sikre tilstrekkelig tilgang til tegnspråktolker i det norske samfunnet, sier Aas.

Nav opplyser til NTB at de klarer å dekke om lag 90 prosent av tolkeforespørslene de får. De har rundt 200 ansatte tolker, og 400 frilansere.

– Hørselshemmede og døve skal naturligvis kunne delta i samfunnet, og dermed også i idretten, på lik linje med andre, enten dette er som utøvere eller som tillitsvalgte. Mange døve og hørselshemmede opplever dessverre å få avslag på tegnspråktolk på ettermiddag, kveldstid og i helger, sier generalsekretær Nils Einar Aas i idrettsforbundet.

Idrettsforbundet henviser til at hørselshemmede har rett til tegnspråktolk gjennom folketrygdloven.

<p>(©NTB)</p>