Menu
Breddeidretten fikk sin nye veileder mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Idrettens smittevern-veileder klar – skal høste erfaringer fra toppfotballen

Regjeringen la mandag fram veilederen som angir veien videre mot økt aktivitet i norsk idrett, med et ekstra fokus på breddeidretten.

Av NTB | 11.05.2020 16:32:42

Sport: Veilederen er utarbeidet av et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund og ulike særforbund.

I veilederen heter det blant annet at helsemyndighetene i samarbeid med Norges idrettsforbund skal se på erfaringene fra åpningen av toppfotballen og hvordan disse kan brukes i annen toppidrett.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet foreslår at det tas en ny vurdering før sommeren, for å se på en ytterligere normalisering av idrettsaktiviteter, sa helsedirektør Bjørn Guldvog mandag.

Toppfotballen gikk mandag i gang med treninger der spillerne kan ha kontakt. All øvrig idrett må vente med det.

«Kontaktidretter der det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, for eksempel håndball, kampsport, bryting og fotball, kan ikke trene som normalt, men må tilpasse aktivitetene slik at avstandsoppfordringen er mulig å ivareta», heter det i veilederen.

Videre understrekes det at aktiviteter som samler deltakere fra ulike geografiske områder, anbefales avlyst eller utsatt i tiden som kommer.

Som følge av at smitterisikoen er større innendørs enn utendørs, anbefales det at en så stor del av idrettsaktiviteten som mulig holdes utendørs. Her vises det til at hallidrettene kan forsøke å gjennomføre sin oppvarminger under åpen himmel.

Som følge av at det må tas ulike smittevernhensyn i de ulike idrettene, skal de enkelte særforbundene i tiden som kommer utarbeide sin egen veileder. De har tidligere blitt pålagt å utarbeide egne koronavettregler.

For treninger i barne- og ungdomsidretten er det satt et øvre tak på 20 personer. Idrettsarrangementer kan avvikles med inntil 50 personer til stede, forutsatt at det finnes en ansvarlig arrangør.

15. juni åpnes det for arrangementer med inntil 200 personer.

Svømmehallene åpner på sin side 1. juni, og her varsles det egne retningslinjer på et senere tidspunkt, men i god tid før månedsskiftet.

Målet med veilederen som ble presentert mandag, har vært at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på en mer normal måte enn i dag, for eksempel ved å spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal samtidig skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Regelen om minst én meters avstand skal også opprettholdes dersom det er aktuelt med felles transport til eller fra aktiviteter. Samtidig frarådes transportløsninger der mange reiser sammen. Det samme gjelder offentlig transport.

Veilederen som ble presentert mandag, bygger i det store og hele på den oppmykingen av smittegrepene rundt idretten som regjeringen offentliggjorde i forrige uke. Store deler av breddeidretten fikk da et umiddelbart grønt lys til å starte en gradvis gjenåpning, og dørene til idrettshallene ble gjenåpnet.

(©NTB)

Flere nyheter: