Menu
Idrettsforbundets generalsekretær Nils Einar Aas har forventninger til snarlig lemping på koronarestriksjoner for idretten. Hvis ikke vil forbundet etterlyse faglig dokumentasjon på hvorfor det ikke skjer. Foto: Torstein Bøe / NTB

Idretten vil ha faglig dokumentasjon om restriksjonene opprettholdes

Norges idrettsforbund håper at det snarlig åpnes for mer organisert idrett. Ellers vil man etterlyse faglig dokumentasjon på hvorfor det ikke skjer.

Av NTB | 20.01.2022 06:51:13

medisin og helse: Idrettsforbundet var denne uka i et oppfølgingsmøte med Kulturdepartementet for å diskutere og gi innspill til hva som skal til for å åpne opp mer for idretten, og etterpå har forbundet laget ut et sammendrag av innspillene på sitt nettsted.

Generalsekretær Nils Einar Aas anerkjente i møtet myndighetenes utfordringer knyttet til smittesituasjonen, men hevdet at idretten med sine smittevernprotokoller, veiledere og skolering har vist seg å være et viktig og godt verktøy for å hindre smittespredning. Han mener at det bør kunne åpnes for mer organisert idrett.

– Vi kan ikke se at idretten har vært en kilde til større smittespredning enn andre deler av samfunnet, tvert imot. For folk flest er det vanskelig å forstå at den samme vennegjengen kan utøve en felles aktivitet utenfor den organiserte idretten, men ikke kan trene sammen i en setting hvor smitteverntiltak er igangsatt og systematisert, sier Aas.

– I en tid hvor flertallet av befolkningen er fullvaksinert, har medlemsmassen forventninger til at eventuelle restriksjoner må være godt smittevernfaglig begrunnet, skriver forbundet.

– Dersom restriksjonene videreføres, vil idretten etterlyse en faglig dokumentasjon på at en åpning for våre få gjenværende voksne utøvere, som i stor grad er vaksinerte, kan medføre en økning i antall sykehusinnleggelser og intensivpasienter.

Forbundet ber også om snarlig lemping på publikumsrestriksjoner og peker på at mange anlegg er i stand til på en forsvarlig måte å kunne håndtere mer publikum enn det som er tillatt i dag.

Idrettsforbundet peker på at myndighetene har varslet at det skal gjøres nye vurderinger innen 2. februar, men henstiller til regjeringen å gjøre vurderinger før den tid

NIF framholdt at det er en ganske liten gruppe som fortsatt ikke får delta i organisert idrettsaktivitet, i stor grad bestående av voksne utøvere i innendørsidretter med nærkontakt. Det gjelder i underkant av 50.000 personer. Av disse er det flest utøvere fra håndball, innebandy og basketball.

Forbundet mener at voksne utøvere bør kunne trene og konkurrere som normalt innenfor et ansvarlig smittevernregime som alle særforbund har tilrettelagt for, også der dette skjer innendørs og med kontakt.

(©NTB)

Flere nyheter: